Ektoparaziti psů a koček

Blechy

Blecha je nepříjemný parazit, živící se krví jedince, kterého si vybrala za hostitele. Zvlášť aktivní jsou samičky, které se musejí opakovaně vydatně nasát, aby byly schopny produkovat potomstvo.Navíc převážná většina blech(až 90%) žije mimo vlastního hostitele. Nakladená vajíčka blech padají z napadených zvířat na zem, kde prodělávají postupný vývoj přes larvu, kuklu až po dospělce, který opět naskakuje na vyhlédnutého nešťastníka a vše se opakuje. Blecha irituje psa či kočku opakovaným bodáním, které je samo o sobě nepříjemné a dráždící. Navíc u citlivých zvířat vyvolávají bleší sliny alergickou kožní reakci, která může u disponovaných jedinců dosáhnout hrozivých rozměrů. Tyto projevy, tzv. alergie na bleší kousnutí, je schopen navodit i jediný parazit a opakovaným sáním jej prohlubovat. Nezanedbatelný je i fakt, že právě blechy přenášejí jiného - vnitřního cizopasníka, totiž tasemnici psí.

Vývojový cyklus blechy trvá v domácnosti zpravidla 3 až 4 týdny. Jedna samička je schopna denní produkce několika desítek vajíček, po dobu až tří měsíců. Nejsou-li aplikována opatření na jejich likvidaci, může postupné promoření domácnosti bleší populací dosáhnout velmi nepříjemného stupně a kromě zvířecích členů domácnosti to pravděpodobně pocítí i rodinní příslušníci.

Klíšťata

Mírné zimy posledních let umožnily početní nárůst klíštěcí populace a celkový trend globálního oteplování bude tento vývoj zřejmě i nadále podporovat. Pes a kočka jsou tvorové, kteří, pokud nejsou chováni výhradně doma, jsou s rostlinným pokryvem v bezprostředním kontaktu. Možnost jejich napadení je podstatně vyšší než vpřípadě člověka – pohyb těla zvířete v keřovitém terénu a v bujné vegetaci je silným stimulem pro speciální smyslový orgán klíštěte, srst skrývá ideální vlastnosti pro snadné zachycení a vzápětí nabízí i spolehlivý úkryt. Nasátí cizopasníci mohou při masivním napadení způsobovat ztráty krve a oslabovat svého nedobrovolného hostitele. Působení sekretu slinných žláz těchto parazitů vyvolává podráždění kůže v místě uchycení a často i tvorbu uzlíků, které se jenom pomalu ztrácejí. Mohou navíc přenášet zárodky infekčních onemocnění, u nás především lymské boreliózy, případně klíšťové encefalitidy.

Všenky

Všenky jsou bezkřídlý hmyz, který stráví celý svůj život v srsti Vašeho psa a opustí jej dobrovolně pouze tehdy, pokud se rozhodne přestoupit na jiného hostitele. Živí se odumřelými epiteliálními buňkami a chlupy. Jak dospělí jedinci, tak i vajíčka se dají u psa zjistit při pečlivější prohlídce. Vajíčka jsou nalepená na chlupech, zatímco dospělci se pohybují na povrchu kůže a způsobují intenzivní dráždění. Zdá se, že především dlouhosrstí psi poskytují perfektní "domov" tomuto nepříjemnému hmyzu, ale i zvířata s jiným typem srsti se mohou stát objektem jejich zájmu.