Správnou prevencí lze přerušit bludný kruh přenosu infekce dýchacího aparátu v chovu koček

Nebezpečí pro chov koček představují zejména dlouhodobí přenašeči, u kterých chovatelé často přehlíží občasné epizody záchvatovitého kýchání a/nebo kašle, výtoku z očí a nosu, chronického zánětu dásní a sliznic dutiny ústní. Celkový zdravotní stav těchto jedinců nebývá zpočátku významně narušen.

Výskyt herpesviru koček FHV-1,který v prostředí přežívá pouze jeden až deden a půl dne, je na těchto chronicky nemocných či „skrytých“ virunosičích přímo závislý. Po překonání herpesvirové infekce vylučuje kočka virus téměř vždy v souvislosti se zátěží, ve stresové situaci nebo v souvislosti s aplikací léků ovlivňujících imunitní systém.

V prostředí o něco odolnější kalicivirus, který v prostředí zůstává schopný nákazy po dobu 1 až 2 týdnů, se uvolňuje kontinuálně z dutiny ústní a hltanu po dobu přibližně třiceti dnů. Některé kočky mohou vylučovat virus po překonání infekce po dobu několika let či doživotně. Nebezpečí pro ostatní kočky v chovu představuje až 80 % koček, které překonaly klinickou kalicivirózu.  

Nemocnost je u obou těchto viróz 100 %, vysoká úmrtnost je potvrzena zejména u koťat mladších šesti měsíců.

Účinnosu ochranou koček proti infekcím horních dýchacích cest je jejich pravidelná vakcinace.